Unknown: mysqli::real_escape_string(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/webvol17/1x/4yaongvutdwqis0/alfapal.com/public_html/system/library/db/mysqli.php on line 45Unknown: Automatic conversion of false to array is deprecated in /www/webvol17/1x/4yaongvutdwqis0/alfapal.com/public_html/catalog/controller/startup/startup.php on line 95 sanering av brunn UA-135036223-1

Sanering av brunn

Sanera själv brunn och ledningar med Klorin (mild natriumhypoklorit) 

1. Börja med att spola rent brunnen från föroreningar, djur och växter

2. Beräkna vattenmängden i brunnen
Vid grävd brunn:
 Radien x radien (i meter) x 3,14 x vattendjupet (i meter) x 1000 = vattenvolymen i liter.
(Ex. brunn med en meter i diameter och vattendjup från ytan på 5 meter blir: 0,5 x 0,5 x 3,14 x 5 x 1000 = 3.925 liter vatten)

Vid borrad brunn: Vid borrdiameter på 115 mm: brunnens vattendjup x 10 = vattenvolymen i liter
Vid borrdiameter på 140 mm: brunnens vattendjup x 15 = vattenvolymen i liter
Vid borrdiameter på 165 mm: brunnens vattendjup x 20 = vattenvolymen i liter
(Ex. brunn med diam. 140 mm och djup 75 meter blir: 75 x 15 = 1.125 liter vatten)

3. Beräkna mängden Klorin (3-5% klor)
En liter Klorin till 400 liter vatten.
Enligt exemplet ovan för grävd brunn 3.925 : 400 = 9,8 liter Klorin hälls i brunnen (använd skyddsglasögon)
Enligt exemplet ovan för borrad brunn 1.125 : 400 = 2,8 liter Klorin hälls i brunnen 
(använd skyddsglasögon)

4. Sanering
Spola både kallt och varmt vatten på husets alla tappställen tills det luktar skarpt av klor.
Låt kloret verka i ett dygn. Spola därefter tills lukten av klor försvinner.

Det kan vara lämpligt att de närmaste dygnen filtrera dricksvattnet genom ett kolfilter.
Man kan köpa en mindre påse aktivt kol i varuhusen (ofta där läsk och tillbehör säljs).
Fyll ett ”Melitta-filter" med kol. Blötlägg kolet och skölj med vatten tills koldamm upphör.

Strålsamlarna på husets tappkranar bör kloreras ett par gånger om året då de brukar innehålla bakterier.
Lägg dom i ett dricksglas med Klorin och skölj efter 5 minuter med rent vatten.
Skruva alltid bort strålsamlaren före provtagning av vatten för bakteriell kontroll.

Vid mikrobiologisk efterkontroll av dricksvattnet är det alltid helt bakteriefritt direkt efter ett UV-filter.
Filter kan dock aldrig rena från de beläggningar/bakterier som finns i ledningar/strålsamlare efter filtret.

Vid nästan alla installationer kommer luft in i ledningarna. Gamla järn-beläggningar lossnar då och
vattnet missfärgas (även vid kommunalt vatten). Problemet brukar försvinna efter någon dag.
Annars spola kraftigt några minuter!
  
 


Din varukorg är tom!