UA-135036223-1

Sanering av brunn

Sanering av brunnar och ledningar med Klorin (mild natriumhypoklorit) 

1. Börja med att spola rent brunnen från föroreningar, djur och växter

2. Beräkna vattenmängden i brunnen
Vid grävd brunn: Radien x radien (i meter) x 3,14 x vattendjupet (i meter) x 1000 = vattenvolymen i liter.
(Ex. brunn med en meter i diameter och vattendjup från ytan på 5 meter blir: 0,5 x 0,5 x 3,14 x 5 x 1000 = 3.925 liter vatten)

Vid borrad brunn: Vid borrdiameter på 115 mm: brunnens vattendjup x 10 = vattenvolymen i liter
Vid borrdiameter på 140 mm: brunnens vattendjup x 15 = vattenvolymen i liter
Vid borrdiameter på 165 mm: brunnens vattendjup x 20 = vattenvolymen i liter
(Ex. brunn med diam. 140 mm och djup 75 meter blir: 75 x 15 = 1.125 liter vatten)

3. Beräkna mängden Klorin (3-5% klor)
En liter Klorin till 400 liter vatten.
Enligt exemplet ovan för grävd brunn 3.925 : 400 = 9,8 liter Klorin hälls i brunnen (använd skyddsglasögon)
Enligt exemplet ovan för borrad brunn 1.125 : 400 = 2,8 liter Klorin hälls i brunnen 
(använd skyddsglasögon)

4. Sanering
Spola både kallt och varmt vatten på husets alla tappställen tills det luktar skarpt av klor.
Låt kloret verka i ett dygn. Spola därefter tills lukten av klor försvinner.

Det kan vara lämpligt att de närmaste dygnen filtrera dricksvattnet genom ett kolfilter.
Man kan köpa en mindre påse aktivt kol i varuhusen (ofta där läsk och tillbehör säljs).
Fyll ett ”Melitta” filter med kol. Blötlägg kolet och skölj med vatten tills koldammet upphör.

Strålsamlarna på husets tappkranar bör kloreras ett par gånger om året då de brukar innehålla bakterier.
Lägg dom i ett dricksglas med Klorin och skölj efter 5 minuter med rent vatten.
Skruva alltid bort strålsamlaren vid provtagning av vatten för bakteriell kontroll.
Vid mikrobiologisk efterkontroll av dricksvattnet är det helt bakteriefritt direkt efter ett UV-filter. 

Vid installationer kommer normalt luft in i ledningarna. Gamla järnbeläggningar lossnar då och vattnet
missfärgas (även vid kommunalt vatten). Problemet brukar försvinna efter någon dag.
Filter kan inte påverka det som redan finns i ledningar och strålsamlare efter filtret. 
 


Din varukorg är tom!